фотографије: Фотодокументација Француског друштва Борских рудника из приватне колекције Љубе Маркова

by Author NameSept 8th, 2016

Негативе на стакленим плочама из ове колекције сачувао је борски фотограф Љуба Марков. Од 2010. г. ови негативи се чувају на Завичајном одељењу и сви су скенирани у оквиру пројекта Дигитализације.... Негативи су из периода француске колонијалне управе и немачке окупације.
Колекцију чини 336 негатива. Негативи су на стаклемим плочама у четири формата: 10 x 15 (5), 13 x 18 (114), 18 x 24 (209), 12×9 (8). Ауторство негатива/фотографија још увек није разрешено, највероватније је да су настали у периоду од 1907. до 1945. Колекција је део фотодокументације Француског друштва Борских рудника, које је управљало Борским рудницима у периоду од 1904. до 1941.г. Професионалност вођења ове фото-документације је неоспорна и показује институционалну и предузетничку свесност вредности визуелног бележења развоја рудника, металуршке индустрије, колоније и вароши. Оно што колекцију чини посебно интересантном јесу фотографије које су настале у периоду тридесетих и четрдесетих година XX века, када су се развијале и смењивале друштвено-економске формације француске колонијалне управе и немачке окупације за време Другог светског рата. Неке фотографије из ове колекције су познате, објављиване су и излагане, али никада нису представљене као целина и посебна колекција. Ова селекција ће покушати да вам скицира вредност и озбиљност ангажовања фотографа у институцијама, као и неопходност чувања и стварања непролазних културних и историјских вредности кроз савремене институције. У оквиру пројекта Дигитализације некњижне грађе, културне и јавне делатности скенирано је свих 336 плоча. На Завичајном одељењу је оформљена колекција дигиталних записа и „паралелна“ колекција фотографија које су одштампане на папиру, најтрајнијем материјалу за чување фотографија. Фотографије и негативи су представљене у оквиру програма Прошлост од стакла 2010. г.
Драган Стојменовић
библиотекар