О избору фотографија са папира и са дигитализованих негатива

by Author NameSept 8th, 2016

Основу дигатилизације и специфичност Завичајног одељења Народне библиотеке Бор чине колекције фотографија и фотографских негатива. Континуитет визуелног бележења у Бору постоји од оснивања рудника 1903. г. до данас. Систематско визуелно бележење започело је Француско друштво Борских рудника у периоду од 1904. до 1941. г. настављено је за време окупације током Другог светског рата, затим током обнављања производње после ослобођења и оснивања редакције радничког листа Колектив која је од 1947. г. систематски бележила развој рудника, погона за прераду руде и града. Овај континуитет пратићете кроз колекције фотографија и дигитализованих фотографија са негатива из поменутих периода. Програме презентације ових колекција у оквиру посебних пројеката пратићете у секцији Програма на сајту и блогу.