Стеван Живадиновић - Ване Бор

by Author NameSept 8th, 2016

Едукативни програм упознавања са најзначајнијим завичајним личностима - ИЗНАДРЕАЛИЗМА Ване Бор

Зборник радова ИЗНАДРЕАЛИЗМА, Бор 2008. 

Homage to: Ване Бор 1993 - 2003. 

Уредио: Горан Миленковић

Белжница бр. 7, 2002.

Овај документ је прегледан 67 пута.