Милан Перић, Хронологија радничког и народноослободилачког покрета у Крајини, Поречу и Кључу 1871 - 1945, Неготин, 1969.

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Милан Перић
Година: 1969
Cobiss ID: 174318087
Место издавања: Неготин
Сигнатура: З I 84
УДК: 331.105.44(497.11 Неготин)"1871/1941"
Инвентарни број: I 84


Овај документ је прегледан 145 пута.