Стојан Крестић и Слободан Босиљчић, Раднички покрет у Бору и околини (до 1941.), Бор, 1975.

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Стојан Крестић и Слободан Босиљчић
Место: Бор
Издавач: Музеј рударства и металургије
Година: 1975
Cobiss ID: 512011960
Место издавања: Бор
Сигнатура: З I 55
УДК: 327.32(497.11)
Инвентарни број: I 55


Овај документ је прегледан 149 пута.