Бор и околина. Прошлост и традиционална култура, Бор, 1973.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Издавач: Музеј рударства и металургије
Година: 1973
Cobiss ID: 111061516
Место издавања: Бор
Сигнатура: З I 39/1
УДК: 908(497.11 Бор)
Инвентарни број: I 39/1


Овај документ је прегледан 174 пута.