Саветовање о усклађивању потреба производно-радне мреже за кадровима, образовања, Професионалне оријентације и запошљавања, Бор, 1975.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Година: 1975
Cobiss ID: 512018104
Место издавања: Бор
Сигнатура: З I 114
УДК: 371.048
Инвентарни број: I 114


Овај документ је прегледан 155 пута.