Андреја Ђорђевић, Летопис борске парохије и цркве, Бор, 2007.

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Андреја Ђорђевић
Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2007
Cobiss ID: 145814540
Место издавања: Бор
Сигнатура: З II 191
УДК: 271.222(497.11)-774(093)
Инвентарни број: II 191


Овај документ је прегледан 157 пута.