Слободан Љ. Јовановић, Пут књиге у борском крају : прилози за историју читалаштва и библиотечке делатности у Бору и околини : 1869-1989, Бор, 1989.

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Слободан Љ. Јовановић
Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 1989
Cobiss ID: 363276
Место издавања: Бор
Сигнатура: З I 835
УДК: 027.9(497.11 Бор)"1869/1989"
Инвентарни број: I 835


Овај документ је прегледан 216 пута.