Боросане : алтернативна урбанизација у Бору у очима других / [уредник Драган Стојменовић], Бор, 2010.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2010
Cobiss ID: 175358988
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1644
УДК: 7.071.1(4)"19/20":929
Инвентарни број: I 1644


Овај документ је прегледан 151 пута.