Изнадреализма Ване Бор : зборник радова / [уредници зборника Горан Миленковић, Виолета Стојменовић], Бор, 2009.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2009
Cobiss ID: 168408076
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1615
УДК: 7.071/.072:929 Живадиновић С. (082)
Инвентарни број: I 1615


Овај документ је прегледан 134 пута.