Мелодије и фотографија : тематски зборник радова посвећен Владимиру Ђорђевићу / [уредник зборника Драган Стојменовић], Бор, 2011.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2011
Cobiss ID: 187623948
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1691
УДК: 78.071/.072:929 Ђорђевић В.(082)
Инвентарни број: I 1691


Овај документ је прегледан 153 пута.