Венко Христов Борејн, Живи споменик, [приредио Милен Миливојевић ; ликовни прилози Новица Станковић Лукин ... и др.], Бор, 2011.

by Author NameSept 8th, 2016Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2011
Cobiss ID: 187367948
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1692
УДК: 821.163.41-1
Инвентарни број: I 1692


Овај документ је прегледан 150 пута.