Живка Војиновић - Ромелић, Етнологија у Музеју рударства и металургије у Бору, Етнолошке свеске 8, Београд 1987.

by Author NameSept 8th, 2016

Текст је доступан на линку: 

http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/ES-VII_(1987)_23_Zivka_Vojinovic-Romelic.pdf

 Овај документ је прегледан 152 пута.