Димитрије М. Цоковић, Закаснели пољубац, Крагујевац 2011.

by Author NameSept 8th, 2016

Одломак из романа Димитрија Цоковића, Закаснели пољубац, 2011.

Аутор је рођен у Зајечару 1935. г. Живео је у Бору до 1949. г. Данас живи и ствара у Крагујевцу.Аутор: Димитрије М. Цоковић
Место: Крагујевац
Издавач: Димитрије Цоковић
Година: 2011
Cobiss ID: 187523596
Место издавања: Крагујевац
Врста грађе: Монографска публикација
Сигнатура: З I 1754
УДК: 821.163.41-31
Инвентарни број: I 1754


Овај документ је прегледан 135 пута.