Петар Милосављевић, Положај радника мајданпечких рудника, Развитак бр. 2 и бр. 3, Зајечар 1965.

by Author NameSept 8th, 2016

Петар Милосављевић, Положај радника мајданпечких рудника (према анкети Радничке коморе спроведеној 6. и 7. XII 1928.), први и други део, Развитак бр. 2 и бр. 3, Зајечар 1965.

Овај документ је прегледан 95 пута.