Показна ватрогасна вежба 195?.

by Author NameSept 8th, 2016

"Показна ватрогасна вежба". Фотографије су скениране са негатива бр. 10 из приватне колекције негатива Мирослава Радуловића. Фотографсане су у другој половини педесетих година XX века у Нишкој улици (данас улици Моше Пијаде, испред зграде Општине Бор). Аутор фотографија је највероватније Ђуро Коловратар. Негатив је скениран 2008. г.   Овај документ је прегледан 148 пута.