ПЕГЛАЊЕ ПРЕКО ДУГМИЋА

by Author NameSept 8th, 2016

Према плану реализације пројекта, уочи набавке опреме, започели смо сегмент едукације младих у сарадњи са средњим школама у Бору. У првом циклусу, у Гимназији „Бора Станковић“, одржано је 9 предавања „Пеглање преко дугмића - Дигитализација културног наслеђа у Србији“. Мимо плана, након првог предавања, инсистирањем директорке гимназије одржана су предавања у већини одељења. У периоду од 02. до 05. децембра 2014. 8 одељења гимназије различитих разреда присуствовало је предавањима. Презентација је била структуирана тако да је упознавала ученике са основним појмовима, делатностима установа културе, разноврсности културног наслеђа и врстама културних добара, предностима и карактеристикама дигитализације, предностима примене дигитализације и доступности кроз јавне установе, врстама извора и праксом њихове дигитализације. На крају су приказивани примери најразноврсније дигитализоване грађе: непокретног културног добра (пример Смедеревске тврђаве), звука (плоче на 78 обртаја из збирке Музикалија и фонодокумената Народне библиотеке Србије), нематеријалног наслеђа (преко видео снимака), фотографских негатива (Завичајно одељење Народне библиотеке Бор), уметничких колекција (преко пројекта Надреализам Музеја савремене уметности из Београда) итд.  Свако предавање је у сарадњи са професорима прилагођавано предметима које су имали тог часа. У Машинско електротехничкој школи одржано је једно предавање одељењу Рачунарских и пословних администратора. Они су 11. децембра посетили библиотеку  и упознали се сапраксом дигитализације на Завичајном одељењу Народне библиотеке Бор. Током радионице у библиотеци упознати су са потребном опремом и софтверима за дигитализацију, дигиталним форматима, али и са оригиналним изворима и начинима дигитализације. На крају је организовано и вођење кроз изложбу „Борска детињства“ која је настала у оквиру пројекта Дигитализације некњижне грађе културне и јавне делатности библиотеке. У плану је посета одељења Гимназије. Едукативни програм договерен је са Економско трговинском школом и Техничком школом након зимског распуста јануара и фебруара 2015.

Од 15. децембра се инсталира опрема (купљена средствима МК).

 

Јануара, фебруара и марта по плану реализације пројекта планирамо наставак едукативних активности и дигитализацију грађе у селима општине Бор и огранцима библиотеке. Прикупљена и дигитализована грађа биће представљена у селима Кривељ (31. мај), Брестовац (3. јул), Доња Бела Река (12. јул) и Злот (27. јул), као и сајту digitalnizavicaj.org.rs.Овај документ је прегледан 69 пута.