Младен Стаменковић "Борци за испуњење плана пре рока"

by Author NameSept 8th, 2016

"Младен Стаменковић". Аутор Ђура Коловратар. Бор 1948. Колекција Радмиле Брежанчић.

Борски колектив бр. 33, 1948. стр. 3 

index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=362#ad-image-55Овај документ је прегледан 150 пута.