Стеван Мачај, Брестовачка бања, Београд 1888

by Author NameSept 8th, 2016

Стеван Мачај, Брестовачка бања, Београд 1888

Монографска публикација. Сепарат (фотокопија).Аутор: Стеван Мачај
Место: Београд
Издавач: Српско лекарско друштво
Година: 1888
Cobiss ID: 512373944
Место издавања: Београд
Врста грађе: Монографска публикација - сепарат
Сигнатура: I-II 877
УДК: 908
Инвентарни број: 877


Овај документ је прегледан 145 пута.