Драган Стојменовић, Фотографиши као што видиш, гледај како је фотографисано „Фотоморгана“ као „објективна фикција“, Бележница бр. 33, Бор 2017.

by Author NameSept 8th, 2016

Драган Стојменовић, Фотографиши као што видиш, гледај како је фотографисано „Фотоморгана“ као „објективна фикција“, Бележница бр. 33, Бор 2017.

Овај документ је прегледан 104 пута.