Дурковић Илија, „Улога и организација специјалне библиотеке у Организацији удруженог рада на примеру ИНДОK-центра Института за бакар у Бору“

by Author NameSept 8th, 2016

Дурковић Илија, „Улога и организација специјалне библиотеке у Организацији удруженог рада на примеру ИНДОK-центра Института за бакар у Бору“,
Зборник радова: семинар библиотечко пословање 10-11 јуни 1980, Београд, 1980. стр. 87-103.Овај документ је прегледан 64 пута.