Драгица Радетић, Библиографија Бележнице часописа за библиотекарство, књижевност и културу (1999 - 2009)

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Драгица Радетић
Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2011
Cobiss ID: 185625612
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1680
УДК: 014.3:82БЕЛЕЖНИЦА"1999/2009"
Инвентарни број: I 1680


Овај документ је прегледан 108 пута.