Весна Тешовић, Библиографија борског књижевног стваралаштва у XX веку, Бор, 2004.

by Author NameSept 8th, 2016Аутор: Весна Тешовић
Место: Бор
Издавач: Народна библиотека Бор
Година: 2004
Cobiss ID: 118980108
Место издавања: Бор
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 1400
УДК: 016:821.163.41"19"
Инвентарни број: I 1400


Овај документ је прегледан 68 пута.